Cavour.info Bonifanti

'L Carleve' 'd Cavor (1914)

Di Luigi Lotezzano

 

Da i pè d’la scala santa

Giù fiña a la stassiôn

O quanta gent, o quanta!

Che mônd, che animassiôn,

E d'co j’è ‘n gran traghet

Su dal gerb a Cavôret.

                         Cantè, balè, criè

                 Evviva ‘l Carlëvè,

                 Ste tuti ‘d bôn umôr

                 Viva, viva Cavôr !

 

Cos diaô saralô mai

Tut quant côst gran tapage
Mi a tuti lô dirai

Ste atent, e fè côrage

D’ Carlëvè son j’ultim dì,

Mac pi tre peui l’è funi.

                 Cantè, balè, criè ecc.

 

Bin d’an pess a l’an formà

Per fe st’an ‘l Carlëvè

‘N Còmitato ôrganisà

Con a cap ‘n pastissè,

E a  l’an fane dij pastis

Për de ‘d feste a côst pais.

                 Cantè, balè, criè ecc.

 

‘N prôgramma a l’è surtie

Propi degn d’ nost bel Cavôr

E le feste bin riussie

Mancran nen d’ fene d’ônor,

E gnun dubi, i pì côntent

Saran certô j’esercent.

                 Cantè, balè, criè ecc.

 

 

E ‘ntant i veui cônteve

‘D Cavôr le rarità :

L’è ‘n pais vei, lô seve,

Dël mila j’era già,

Ma per bin ch’a sia vei

A niè gnun d’aotri mei.
                 Cantè, balè, criè ecc.

 

Cavôr ades l’è fasse

N’a bela citadiña

L’à ‘d bele stra, l’à ‘d piasse

L’à n'aria d'la pi fiña
E për chi ch'ai pias móntè
J'è la Ròca, alon, alè!

                 Cantè, balè, criè ecc.

La roca, atrativa
Principal l'è d' côst pais
Quand un lassù a riva
Smia d'essi 'n Paradis
E s'a veul 'n poc 'd frità
Për d'le Porte ai la dà.
                 Cantè, balè, criè ecc.

As god 'n panôrama

Ch' l'è certò di pì bei,
'S respira n' aria saña

As sent subiè j'ôsei,

E, mei cari, j'è 'd vin bôn

Ch'a ven propi da Campiôn.

                 Cantè, balè, criè ecc.

 

A j'è 'l tranvai ch'an meña

Giù fiña a Pinereul,

L'è ver ch'a taca treña

se d' fioca a j ven giù 'n seul,

Ma lolì va pa côntà

Basta ch' rivi d'la giôrnă.

                 Cantè, balè, criè ecc.

 

E 'n passand poche smañe

Nôi pôdrôma peui mangè

D'la Vila 'd bele rane

E d' Bagneul i bô bôle,

S'a l'è vera che 'l vapôr

A passrà d'co si a Cavôr.

                 Cantè, balè, criè ecc.

 

L'è ver che nôi i soma

I rasatà d' Cavôr,

Bin ôrgôgliôs nôi 'ndôma

'D godi côst grand ônôr

............................

Che aparteni ai ................

                 Cantè, balè, criè ecc.

 

Lassôma ades le storie

Ch'a funissô për sgônfie,

Piantôma 'd gran baldorie,

Fôma ônôr al Carlëvè,

E se l'eve quaich sagrin

Campè giù 'u bon bicer d' vin !

                 Cantè, balè, criè ecc.                 Data alla Procavour dal Sig. Giuseppe Perassi
                                                                                     (dic. 2004)


Pagine correlate
Visit Cavour
Visit Cavour
Itinerari, monumenti e servizi a portata di click!
Contatto
PROCAVOUR Associazione Turistica PRO LOCO CAVOUR (TO)
Via Roma, 3
10061 - Cavour - Piemonte - Italia
Social
Rimani aggiornato!
Seguici sui social
Come raggiungerci!