Cavour.info Bonifanti

Marenda s'la Roca 'd Cavour

Del Cav. Guido Ferrero (1950)

L’è Cavour na sitadina
Pa pi grossa ‘d na bộrgà,
Setà ai pè d’una cộlina
Tra le vigne, i camp, i prà.
L’è la Roca na fộrtuna
Per Cavour e i cavoureis.
Van a spass al ciair d’la luna
Fan marende tuti i meis.

     A l’aria libera dij castagnè
     Arlegra l’anima ‘ndè spassegiè.

 

L’elộ pronta la salada
E ‘l pộlast, ti Catlinin,
Le quaiëtte, la marmlada,
Dộn trè miche e ‘l salamin?
E ti, sestộ ‘ndait ‘n crota
A piè ‘d vin, me car Bastian?
It piiras na mesa… piota
Da ‘ndè gheub fina dôman?
       

      A l’aria libera, sộta ‘l Tộrriộn
      Arlegra l’anima beivi ‘l vin bộn
 

Prima ‘d fè nostra baldoria
Visitrộma ‘l bel Pilộn
Elevand a la memoria
Dii sộldà un’ộrassiộn.
E peui sộta i castagnè
Cộn n’aptit da sộnadộr
Is n’andrộma a cộnsumè
La marenda ‘d bộn umộr.

        A l’aria libera del Mộri ‘d crin
        Arlegra l’anima a fessla bin
 

Se a ‘v destộrba portè ‘l vin
L’è na cosa bộn rangè
Perché là mộnssu Donzin
Dà da beive e da mangè.
Peui funì nostra ribota
Tộrnerộma a nostre ca,
E le blësse ‘d nostra Roca
Canterộma per la stra.

        A l’aria libera ‘d Roca Crộè
        Arlegra l’anima, fa respirè.


Peui ades a iè cộ la bela
Madộnina che lassù
A trộneggia e a preghela
Tante grassie a manda giù!
Cavoureis lassù cộrộma
Nostra Roca a bin laudè
E ‘l prộverbi che an cansộna
Lộ butộma sộta ai pè.
 

A l’aria libera ‘n mes ai bussộn
Cantộma alegher cộsta cansộn!
 


 

 


Pagine correlate
Visit Cavour
Visit Cavour
Itinerari, monumenti e servizi a portata di click!
Contatto
PROCAVOUR Associazione Turistica PRO LOCO CAVOUR (TO)
Via Roma, 3
10061 - Cavour - Piemonte - Italia
Social
Rimani aggiornato!
Seguici sui social
Come raggiungerci!